POźŠTINA | Preklady z / do polstiny - Mgr. Marek Hryć


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


KontaktMgr. Marek Hryć
prekladatež a tlmočník požštinye-mail: preklady@preklady.pl

t.č.: 0048 / 22 398 42 58 (PL)
mobil: 0904 662 930 (SK)

pondelok - piatok 9.00-21.00
sobota 9.00-20.00


Bankové spojenie:

ČSOB (Slovensko)
IBAN SK 77 7500 0000 0040 1431 4754

Firemné údaje:

A.C. Signum Marek Hryć
ul. Łukowska 6/13
04-113 Warszawa
Požská republika

DIČ: 1132281077
IČO: 140898685


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu