POźŠTINA | Preklady z / do polstiny - Mgr. Marek Hryć


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


KontaktMgr. Marek Hryć
prekladatež a tlmočník požštinye-mail: preklady@preklady.pl

t.č.: 0048 / 22 398 42 58 (PL)
mobil: 0904 662 930 (SK)

pondelok - piatok 9.00-21.00
sobota 9.00-20.00


Bankové spojenie:

IBAN: SK 19 8330 0000 0029 0222 4619
(Fio banka, a.s.)

Platby z Českej republiky: 2902224619/2010
(Fio banka, a.s.)

Platby z Požskej republiky:
16 1090 1753 0000 0001 0746 4650
(Santander Bank Polska)

Sídlo:

Marek Hryć
ul. Łukowska 6/13
04-113 Warszawa
Požská republika


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu