POĽŠTINA | Preklady z / do polstiny - Mgr. Marek Hryć


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Podmienky


Podmienky prekladateľských služieb

Pre cenovú kalkuláciu, stačí zaslať e-mail s textom na preklad alebo oskenovaným dokumentom a oznámiť požadovaný termín dodania prekladu
- odpoveď by ste mali obdržať v krátkom čase (príp. zavolajte),

  • Odmena závisí od náročnosti práce, resp. i počtu normostrán,


  • 1 normostrana (NS) = 1 800 znakov vrátane medzier,


  • Objednaný preklad bude významovo a štylisticky zodpovedať originálu,


  • V prípade potreby si môžete objednať štylistickú korekúru a dokonca aj upraviť Váš zdrojový text s cieľom prispôsobiť ho pre poľské jazykové a kultúrne prostredie,


  • Preklady sa odovzdávajú štandardne elektronickou poštou (e-mailom) vo formáte doc., úradné preklady (s pečiatkou) - poštou, doporučene 1. triedou.





V prípade akýchkoľvek otázok som k Vašej dispozícii
na e-mailovej adrese:
preklady@preklady.pl
alebo na tel. čísle: 0048/22 398 42 58 (PL), 0904 662 930 (SK)





Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu